Grustransporter

Tonvis med grus

Vi har 3 lastbilar med släp som utför grus och massa transporter. 2st som lastar 45ton och en som lastar 40 ton. De mesta transporterna sker som intransporter till betongfabriker.

Klicka på bilderna ovan för en närmare beskrivning.

Kontakt

Joacim Göransson

Specifikationer

Fördelar med våra grustransporter

  • Miljövänlig transport p.g.a. bränslet HVO

  • Trygga & punktliga leveranser

  • Tidseffektivt

  • Helhetslösning

Vanliga frågor

Vilket område arbetar ni inom?

Göteborgs- och STO-området.

Hur mycket lastar era fordon?

De lastar 40-45 ton grus per styck. 

Kan man beställa material genom er?

Det går bra både löst material och storsäck. Vi levererar både med grusbil och kranbil.